สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

Download รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครนายก ฉบับสมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สรจ.นครนายก

 

องค์กรคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดนครนายก

  

   

Click....

"ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน"

e - Magazine MOL

 • เดือนตุลาคม 62

  เดือนกันยายน 62  เดือนสิงหาคม 62  เดือนกรกฎาคม 62  เดือนมิถุนายน 62   เดือนพฤษภาคม 62   เดือนเมษายน 62

            

  เดือนมีนาคม 62      เดือนกุมภาพันธ์ 62   เดือนมกราคม 62  เดือนธันวาคม 61 เดือนพฤศจิกายน 61  เดือนตุลาคม 61

            

  เพิ่มเติม------> http://www.mol.go.th/e-magazine

สถิติแรงงานจังหวัด

 • สถิติแรงงานไตรมาส3/2562 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
 • สถิติแรงงานไตรมาส2/2562 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
 • สถิติแรงงานไตรมาส1/2562 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
 • สถิติแรงงาน รายปี 2561 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
 • สถิติแรงงานไตรมาส 4/2561 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561